GOGRI lezing: Pandemieën en de Spaanse griep in Limburg

GOGRI ontvangt spreker Katrien Bruggeman. Zij legt een link tussen de pandemieën van vroeger en nu in Limburg. 

Nu we volop in een pandemie zitten, is het goed om even stil te staan bij eerdere pandemieën.
Vooral de pest maar zeker ook de Spaanse griep waren zeer ernstige wereldwijde epidemieën.
Ze hebben beide veel slachtoffers geëist en hebben ook maatschappelijk een en ander teweeggebracht,
ook in onze contreien.
Het is interessant om parallellen te trekken tussen wat toen gebeurd is en wat zich nu afspeelt.
In deze lezing zal hierop ingegaan worden.

 

 Katrien Bruggeman was hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2012 is zij met emeritaat.

Foto