Ruilboek Riemst gaat van start

16 juli 2021

 

De 20 boekenruilkastjes zijn vandaag officieel geopend. 

ruilboek riemst

Met ruilboek Riemst biedt de bibliotheek ondersteuning aan meters en peters die zorgen voor een boekenruilkastje. Je kan deze kastjes spotten op 20 plaatsen in Riemst!
Boekenruilkastjes of little free libraries zijn mini-bibliotheekjes waarin je boeken kan ruilen. Het is vrij toegankelijk voor elke lezer. Je neemt een boek uit het kastje en zet er eentje voor in de plaats. Je kan er zowel volwassen- als kinderboeken vinden. Met een boekenruilkastje stimuleer je het lezen en geef je gelezen boeken een nieuwe kans.

Het idee van de boekenruilkastjes leeft reeds langer. Je vindt ze ook op meerdere plekken in België en in het buitenland. Het sluit aan bij initiatieven van burgers rond circulaire en deeleconomie, zoals autodelen. Het gaat in tegen de wegwerpcultuur en je kan de sociale cohesie in de buurt versterken.

In 2020 heeft het gemeentebestuur het nodige budget voorzien en deden we een warme oproep voor meters en peters. Voor de uitwerking van de kastjes konden we beroep doen op de leerlingen hout en houttechnieken van de school Mosa-RT in Maaseik. Zij hebben prima werk afgeleverd.

Voor alle duidelijkheid, de boekenruilkastjes zijn niet bedoeld om boeken van de bibliotheek De Boekerij te lenen of terug te brengen. Integendeel, iedereen kan vrij een boek nemen en teruggeven. De meters en peters houden een oogje in het zeil zodat de kastjes netjes blijven.

Ruilboek Riemst is ook geen concurrentie voor de bestaande openbare bibliotheek De Boekerij. We zijn bondgenoten in het verspreiden van leesplezier. Dit proberen we elk op onze eigen manier.

20 kastjes ruilboek riemst