tarieven

"Sorry dat ik dit boek
zo laat terugbreng
maar het wilde me
maar niet loslaten."

Loesje

LIDMAATSCHAP

- Lidgeld

        -    -18 jaar : gratis

        -    +18 jaar : € 5 per jaar

- Lenerspas

        -    bij inschrijving: gratis 

        -    bij verlies of diefstal : € 2,5

        -    In plaats van een lenerspas kan je ook de eID gebruiken.

- Leengeld

        -    alle materialen: gratis

 

COMFORTDIENSTEN

       -    verlengen:  gratis

       -    reserveren: € 1,00 per materiaal

       -    materiaal van ander bibliotheek aanvragen (IBL) : (min.) € 3,00 

       -    internet: gratis

       -    Kopiëren/printen

                        - A4 (zwart): € 0,10 per pagina

                        - A4 (kleur): € 0,50 per pagina

                        - A3 (zwart): € 0,15 per pagina

                        - A3 (kleur): € 0,70 per pagina

                        - recto verso: x2TELAATGELD

       -    alle materialen: € 0,10 per stuk per dag

       -    maningsbrieven € 1 per brief

 

BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL
OF HET NIET INLEVEREN VAN MATERIALEN NA ONTVANGST VAN DE HERINNERINGSNOTA

       -    De reële kostprijs wordt aangerekend.